Portfolio

Toegankelijke website Kwaliteit TeleTolk

Het projectteam van Kwaliteit TeleTolk (KTT) heeft de Kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en teletolkgebruikers opgesteld. Met deze kwaliteitscriteria kunnen (nieuwe) teletolkdiensten de wensen van gebruikers direct in de praktijk toepassen. De criteria moeten uiteindelijk leiden tot teletolkdiensten die een gelijkwaardige(r) deelname van doven, slechthorenden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) aan de samenleving bewerkstelligen.

Om de kwaliteitscriteria op een toegankelijke en aantrekkelijke manier te presenteren heeft Ewebbox de vele teksten, afbeelden en filmpjes van het projectteam vertaald naar een visueel ontwerp en verder uitgewerkt. Door het opleveren van de website in een Content Management Systeem kan het projectteam de website verder zelf gaan onderhouden. Op de website staan (ondertitelde) filmpjes met toelichtingen waarin enkele presentatoren in Nederlandse Gebarentaal uitleg geven. Ook kun je er kwaliteitscriteria of andere informatie bekijken of downloaden.

Gebarenfilmpjes video integratie

Kwaliteit TeleTolk gebarenfilmpjes

Kwaliteit TeleTolk gebarenfilmpjes

Screenshot Tolk op Afstand of TeleTolk

Screenshot Tolk op Afstand of TeleTolk

Woordmerk (logo)

Kwaliteit TeleTolk logo

Kwaliteit TeleTolk logo

Services

– Gebarenfilmpjes video integratie
– Design
– Woordmerk (logo)
– HTML5
– CSS3
– PHP
– Toegankelijkheid
– Contactformulier

Klant

Kwaliteit TeleTolk en alle belangenorganisaties voor doven en slechthorenden

Link

http://www.kwaliteitteletolk.nl

Categorieën

Doven en slechthorenden, Responsive websites, Webdesign Nederland, Websites, WordPress websites

Laatste projecten

Bekijk alle projecten